BIG MONEY-ÚVĚR

BIG MONEY-ÚVĚR

                                                       500.000 - 900.000 Kč

BIG MONEY-ÚVĚR je úvěrový produkt s nízkými úroky na finančním trhu. Je poskytován z vlastních zdrojů členů finanční skupiny ZP FINANCE.

Hlavní předností BIG MONEY-ÚVĚRU jsou velmi nízké úrokydlouhá doba splácení, dále se neprověřují registry dlužníků a příjmy.

Další výhodou je, že před úhradou nebo spoření akontace se podepisuje závazná ÚVĚROVÁ SMLOUVA s přesnými podmínkami.

   

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Výše:  500.000 - 900.000 Kč

Splatnost:   96 měsíců (8 let)

Vratná akontace:  10 % z půjčené částky

Úrok:  1,91 – 2,13 % p.a.

RPSN:   3,6 – 4,02 %

Poplatek za poskytnutí:   0 Kč

Nahlížení:  bez nahlížení do registrů dlužníků

Termín vyplacení:   po řádném splacení (naspoření) 10% akontace (dle všeobecných podmínek úvěrové smlouvy)

Zaplacení akontace:   jednorázově nebo ve formě měsíční splátek (po podepsání úvěrové smlouvy)

Vyplacení:  na bankovní účet klienta, který je uveden v úvěrové smlouvě - k vyplacení dané částky je nutné složit (naspořit) 10% ze schválené částky

Věk žadatele:   18 – 70 let

Zajištění úvěru: ROZHODČÍ SMLOUVA

Určeno pro:   OBČANY ČR

    - zaměstnance

    - OSVČ, právnické osoby

    - důchodce

    - ženy na MD

    - klienty s exekucí

    - klienty v oddlužení – vyplacená částka musí být použita na vyplacení 100% dluhů 

     

PROČ 10% VRATNÁ AKONTACE?

  Jelikož nenahlížíme do registrů dlužníků ani exekucínepožadujeme žádné ručení, chceme mít jistotu návratnosti poskytnutého úvěru.  

  Spoluúčast také slouží ke zjištění platební schopnosti klienta a ke zvýšení bonity klienta. 

  Po řádném uhrazení nebo splacení spoluúčasti se finanční prostředky odesílají na bankovní účet klienta dle obchodních podmínek.

   

CO JE VLASTNĚ BONITA KLIENTA:

  Bonita klienta je míra schopnosti řádně dostát svým finančním závazkům. Finanční instituce každého klienta posuzují, kvůli schválení či neschválení úvěrového  produktu.

  Do bonity se zahrnuje také úvěrová historie, registry dlužníků, finanční rezerva klienta apod. Všechny tyto faktory ovliňují konečné schválení a úrokovou sazbu.

   

DOLOŽENÍ DOKLADŮ před vyplacením ÚVĚRU:

     - Kopie platného OBČANSKÉHO PRŮKAZU

     - Kopie druhého dokladu totožnosti (řidičský průkaz nebo rodný list)

     - Úředně ověřené čestné prohlášení o výši příjmu, popř. POTVRZENÍ O PŘÍJMU

     - Kopie DVOU POSLEDNÍCH VÝPISŮ Z BANKOVNÍHO ÚČTU

            

                                      ON-LINE ŽÁDOST O BIG MONEY - ÚVĚR

Pečlivě a pravdivě vyplňte níže uvedené údaje. Po odeslání žádosti Vás budeme do 48 hodin kontaktovat a sdělíme Vám výsledek Vaší žádosti.

UPOZORŇUJEME, že BIG MONEY-ÚVĚR neřeší klientovi okamžitě finanční situaci. Vyplacení úvěru dochází, až když klient uhradí nebo řádně splatí vratnou 10% akontaci.

SOUHLAS-SE-Zpracováním.-ÚDAJŮ

Název formuláře