ZÁKLADNÍ DOKLADY K HYPOTEČNÍMU ÚVĚRU NA KOUPI NEMOVITOSTI

ZÁKLADNÍ DOKLADY K HYPOTEČNÍMU ÚVĚRU NA KOUPI NEMOVITOSTI

   Níže uvedené doklady se dokládají až po předběžném kladném výsledku žádosti o hypoteční úvěr.

  

Kopie -  OBČANSKÝ PRŮKAZ kupujícího

Kopie -  kontaktní údaje prodávajícího

Kopie -  LIST VLASTNICTVÍ kupující nemovitosti

Original: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI kupující nemovitosti

Originál: KATASTRÁLNÍ MAPA kupující nemovitosti

FOTOGRAFIE nemovitosti (min. 5 x venkovní, min. 5 x vnitřní)

Kopie:  ODHAD NEMOVITOSTI - ne starší 1 roku (pokud existuje)

Originál:  podepsaná ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA (podpis úředně ověřený)

   

Při exekuci na kupující nemovitosti:

Kopie všech exekučních příkazů

   

Při stávajících zástavách na kupující nemovitosti:

Kopie - všech úvěrových smluv nebo smluv o půjčce

Kopie - všech zástavních smluv nebo smluv o zajišťovacím převodu vlastnického práva