ODDLUŽENÍ 

 !! STOP EXEKUCÍM a DLUHŮM !!


 

                  Již Vám nebudou narůstat dluhy, již Vám nikdo nebude volat a vyhrožovat, 

                            již Vás nenavštíví exekutor, již nebudete mít novou exekuci...


Pokud využijete tento produkt, pomůžeme Vám ke snížení stávajících dluhů až na 30%. Budete platit pouze jednu konsolidační splátku. Vše je formou ODDLUŽENÍ dle zákona.

  

ZÁKLADNÍ VÝHODY ODDLUŽENÍ:

-  ODDLUŽENÍ zastaví okamžitě exekutory, vymahače a všechny ostatní, kdo dlužníkovi vyhrožují (Oddlužení zastaví okamžitě nárůst dluhů - DLUHY se od počátku oddlužení dále nenavyšují)

-  Snížení dluhů až o 70% (po řádném splacení oddlužení se promíjí části nesplacených závazků přihlášených v oddlužení)

-  ODDLUŽENÍ garantuje zachování platu ve výši, v jaké uspokojí jeho životní náklady

-  Dlužník platí měsíčně pouze jednu splátku (konsolidují se splátky do jedné)

-  Dlužník stále nakládá se svým majetkem a hradí jen pohledávky přihlášené k oddlužení

-  Exekuci lze nařídit, nelze ji vykonat

-  Přerušuje se běh lhůt

- Po splacení ODDLUŽENÍ (60 měsíců) je žadatel vymazán ze všech registrů

   

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ODDLUŽENÍ:

-  maximální doba oddlužení je 60 měsíců 

-  bez náhledu do všech registrů

-  vše se řídí insolvenčním zákonem

   

KDO MŮŽE VYUŽÍT ODDLUŽENÍ:

-  občan ČR

-  dlužník ve věku od 18 let (maximální věková hranice je neomezená)

-  zaměstnanecdůchodce, invalidní důchodce

-  dlužník, který má své závazky sesplatněné

- dlužník, který své závazky řádně nesplácí

  

JAKÉ DLUHY SE ODDLUŽUJÍ?

-  bankovní nebankovní úvěry

-  úvěry od soukromých osob

-  pokutyupomínky atd.

-  exekuce

-  platební rozkazy

   

JAKÉ SLUŽBY PRO VÁS ZAJISTÍME:

-  ZDARMA posoudíme vaší úvěrovou zadluženost

-  Pokud budete splňovat del insolvenčního zákona možnost podání návrhu na insolvenci, pak Vám kompletně vyhotovíme insolvenční návrh zároveň se všemi nutnými podklady

-  Kompletní složku Vám osobně předáme, kterou pak jen odnesete na příslušný krajský soud

-  Ve výjimečných případech nebo na přání klienta, Vám zašleme složku doporučenou poštou

-  Pravidelně sledujeme průběh vašeho insolvenčního řízení a v případě, že soud bude požadovat po Vás další dokumentaci, hned Vás budeme kontaktovat a pomůžeme Vám jí zajistit či doplnit

-  Každou změnu ve Vaší insolvenci se dozvíme okmažitě a také Vás o každé změně budeme informovat

   

ZÁKLADNÍ DOKLADY:

- kopie OBČANSKÉHO PRŮKAZU žadatele(ky), manžela(ky) 

- kopie závazků žadatele(ky), manžela(ky):

   - úvěrové smlouvy

   - smlouvy o půjčce

   - upomínky

   - výzvy k úhradě

   - exekuční příkazy

   - rozsudky atd.

          

   

                                             ON-LINE ŽÁDOST O ODDLUŽENÍ

Pečlivě a pravdivě vyplňte níže uvedené údaje. Po odeslání žádosti Vás budeme do 48 hodin kontaktovat a sdělíme Vám výsledek Vaší žádosti.

SOUHLAS-SE-ZPRACOVÁNÍM,.-ÚDAJŮ

Název formuláře