ZÁKLADNÍ DOKLADY K NEBANKOVNÍM HYPO-ÚVĚRŮM

ZÁKLADNÍ DOKLADY K NEBANKOVNÍM HYPO-ÚVĚRŮM

    Níže uvedené doklady se dokládají až po předběžném kladném výsledku žádosti o HYPO-ÚVĚR.

  

Kopie - OBČANSKÝ PRŮKAZ + partner/ka

Kopie - DRUHÝ DOKLAD TOTOŽNOSTI + partner/ka (rodný list nebo řidičský průkaz)

Kopie - SIPO nebo vyúčtování energií nebo telekomunikačních služeb apod.

Kopie - POSLEDNÍ VÝPIS Z BANKOVNÍHO ÚČTU (kompletní - všechny stránky)

Kopie - NABÝVACÍ DOKLAD NEMOVITOSTI (kupní smlouva nebo darovací smlouvadědictví apod.)

Originál:  AKTUÁLNÍ VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI

Originál:  KATASTRÁLNÍ MAPA

FOTOGRAFIE nemovitosti (min. 5x venkovní, min. 5x vnitřní)

Odhad nemovitosti: né starší 1 roku (pokud existuje)

Originál:  podepsaná ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA (podpis úředně ověřený)

   

Při řešení exekucí:

Kopie - Usnesení o nařízení exekuce vydané Okresním soudem

Kopie - všech exekučních příkazů

   

Při řešení stávajících zástavách:

Kopie - všech zástavních smluv nebo smluv o zajišťovacím převodu vlastnického práva

Kopie - všech úvěrových smluv nebo smluv o půjčce