DOKLADY K NEBANKOVNÍM ÚVĚRŮM

ZÁKLADNÍ DOKLADY K NEBANKOVNÍM ÚVĚRŮM 

        Níže uvedené doklady se dokládají až po předběžném kladném výsledku žádosti o úvěr.

  

ZAMĚSTNANEC - Žadatel/ka (spolužadatel/ka)

Originál - ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA + přílohy (podpis úředně ověřen)

Kopie - OBČANSKÝ PRŮKAZ + partner/ka

Kopie -  DRUHÝ DOKLAD TOTOŽNOSTI + partner/ka (rodný list nebo řidičský průkaz)

Kopie -  SIPO nebo vyúčtování energií nebo nájmu

Kopie -  3 POSLEDNÍ VÝPISY Z BANKOVNÍHO ÚČTU (kompletní - všechny stránky)

Originál -  VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL, který lze získat na ČESKÉ POŠTĚ u přepážky označené logem CZECH POINT

Originál -  POTVRZENÍ O PŘÍJMU  viz. formulář (POVINNÉ ÚDAJE- Pevná linka do zaměstnání, IČO zaměstnavatele)

Formulář POTVRZENÍ O PŘÍJMU ke stažení zde:

VZOR - POTVRZENÍ O PŘÍJMU

  

OSVČ Žadatel/ka (spolužadatel/ka)

Originál - ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA + přílohy (podpis úředně ověřen)

Kopie - OBČANSKÝ PRŮKAZ + partner/ka

Kopie -  DRUHÝ DOKLAD TOTOŽNOSTI + partner/ka (rodný list nebo řidičský průkaz)

Kopie -  SIPO nebo vyúčtování energií nebo nájmu

Kopie -  3 POSLEDNÍ VÝPISY Z BANKOVNÍHO ÚČTU (kompletní - všechny stránky)

Originál -  VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL, který lze získat na ČESKÉ POŠTĚ u přepážky označené logem CZECH POINT

Kopie   ŽIVNOSTENSKÝ LIST

Kopie -  DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ za poslední dvě zdaňovací období (orazítkované FINANČNÍM ÚŘADEM)

   

DŮCHODCE: ŽADATEL/ka, SPOLUŽADATEL/ka

Originál - ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA + přílohy (podpis úředně ověřen)

Kopie - OBČANSKÝ PRŮKAZ + partner/ka

Kopie -  DRUHÝ DOKLAD TOTOŽNOSTI + partner/ka(rodný list nebo řidičský průkaz)

Kopie  SIPO nebo vyúčtování energií nebo nájmu

Kopie  3 POSLEDNÍ VÝPISY Z BANKOVNÍHO ÚČTU (kompletní - všechny stránky)

Originál -  VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL, který lze získat na ČESKÉ POŠTĚ u přepážky označené logem CZECH POINT

Kopie  DŮCHODOVÝ VÝMĚR

Kopie  ÚSTŘIŽEK OD POŠTY (pokud klientovi vyplácí důchod pošta)