DOKLADY K VYPRACOVÁNÍ ÚVĚROVÉ SMLOUVY

ŽADATEL / ŽADATELKA

Kopie -  OBČANSKÝ PRŮKAZ

Kopie -  DRUHÝ DOKLAD TOTOŽNOSTI (rodný list nebo řidičský průkaz)

Kopie -  POSLEDNÍ VÝPIS Z BANKOVNÍHO ÚČTU (kompletní - všechny stránky)

Kopie -  SIPO nebo vyúčtování energií nebo nájmu nebo vyúčtování za telekomunikační služby

Kopie -  VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL, který je možné získat na České poště u přepážky označené logem CZECH POINT - Tento výpis se dokládá pouze u ZP PŮJČEK nad 4.000 Kč.

 

ZAMĚSTNANEC:  

Kopie -  PRACOVNÍ SMLOUVA - Pokud žadatel/ka má pracovní poměr na dobu učitou je potřeba doložit originál potvrzení o prodloužení od mzdové účtárny.

Kopie -  2 POSLEDNÍ VÝPLATNÍ PÁSKY - Pokud žadatel/ka nemá výplatu na účet je potřeba zaměstnavatelem orazítkované výpatní pásky.

 

OSVČ: 

Kopie -  ŽIVNOSTENSKÝ LIST

Kopie -  DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ za poslední zdaňovací období - Pokud žadatel/ka podniká méně než 12 měsíců, je potřeba doložit úředně ověřené čestné prohlášení o příjmech.

 

DŮCHODCE: 

Kopie -  AKTUÁLNÍ DŮCHODOVÝ VÝMĚR

Kopie -  ÚSTŘIŽEK OD POŠTY (pokud žadatelovi/žadatelce vyplácí důchod pošta)

 

ŽENA na MD: 

Kopie -  OZNÁMENÍ O RODIČOVSKÉM PŘÍSPĚVKU atd.

Kopie -  ÚSTŘIŽEK OD POŠTY (pokud žadatelce vyplácí MD pošta)

 

Pro urychlení vyplacení ZP PŮJČKY, je možné výše uvedené doklady zaslat v ČITELNÉ kvalitě na náš e-mail:

lppujcky@email.cz