DŮSLEDKY NEPLACENÍ ZP PŮJČKY

 
  Jestliže dlužník nezaplatí půjčku ve stanoveném termínu (půjčka nebyla dlužníkem prodloužena zaplacením odpovídajícího poplatku za prodloužení splatnosti) nebo bude dlužník v prodlení s jakoukoli měsíční splátkou, je dlužník povinen zaplatit: 
 
SMLUVNÍ POKUTU
3% denně z celkové dlužné částky v případě prodlení jakékoli splátky více jak 5 kalendářních dnů.
 
SMLUVNÍ POKUTU
Až 5.000 Kč v případě prodlení jakékoli peněžitého závazku více jak 30 dnů. 
 
POPLATEK ZA KAŽKOU UPOMÍNKU
Paušální částka 300 Kč.
 
 
  Jestliže dlužník bude v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku více jak 30 dní, může být zahájeno soudní vymáhání. Tím se dlužníkovi navýší aktuální dlužná částka.o soudní náklady.
 
SOUDNÍ NÁKLADY
Minimální výše:  3.500 Kč